AFTER APRIL 24th 2015 & THE MAGIC ARMENIANS NGOCopyright © 2013 - 2024
From Luxembourg to Armenia with love!
After April 24th 2015, Magic Armenians! Your choice to move on... is an altruistic movement for Armenia that gave birth to
THE MAGIC ARMENIANS NGO   ԴԸ ՄԱՋԻՔ ԱՐՄԵՆԻԱՆԶ   Հասարակական բարեգործական կազմակերպություն
Mother/Founder & President Dr. Marie Dalia Van Marcke - Iskenderian Alex. Artist Name Marie Van Marcke.
All rights reserved.

Luxembourg, 13 December 2018

Our Family and altruistic movement have donated 5000 USD to the Day Care Center for children with disabilities in Hrazdan Armenia. We literally took over the Armenian Governments duty who refuses up to now to finance the Center for 150+ disabled and poor children. We could keep the Center open between July and November 2018. Now the Center is closed. We are working on charity concerts and fundraising to find new sponsors and donators.


Hrazdan, 6 June 2018

From Luxembourg to Armenia with Love...
Visit at the Children Assistance Fund managed by Mr Kamo Arakelyan and his amazing team on June 5th in Hrazdan, Armenia.
A Center for disabled children run with dignity, respect and love for all the children.
The professional team such as Psychologist, Logopedist, Physiotherapist, Language teachers, Singing teachers, Art teachers, computer teacher, educators and so many more make sure that each disabled child from 0-18 is taken care of in her/his personal needs during the weekdays and throughout the whole year.
This incredible place where disabled Armenian children and their parents come first was created by Mr Kamo Arakelyan with the philanthropic assistance of the American Embassy in Armenia and the magnificent souls of volunteers like Sir Ray from the United States now living in Hrazdan with his Armenian wife.
After two and a half years of extensive financial support, the American Embassy had to stop the sponsorship due to US law that requires the Armenian government to take over the financing of the Center. But since February 2018 M. Arakelyan and his team are left with no assistance. The future of the Center is now totally uncertain! Since then the team works as volunteers and from 150 disabled children, 80 had to leave the Center.
Our movement #AfterApril24th2015 has now URGENTLY donated a financial assistance for the Center to keep up with the fantastic work for at least another month. I personally asked Mr Arakelyan to bring back the children with the most sever handicap to the Center as soon as possible. Of course, he will take that action with great joy.
Soon, we will invite you to our SPONSORSHIP CALL PRESENTATION in Luxembourg.
As Armenians, as friends of Armenia, as parents, as brothers and sisters, as humans, WE CAN NOT LET THIS CENTER CLOSE ITS DOORS!
YOU and I, WE CAN MAKE A GOOD CHANGE FOR THE WORLD!
JOIN US FOR THE CHILDREN OF CHILDREN ASSISTANCE FUND IN HRAZDAN.
My deepest gratitude to Mr Kamo Arakelyan and his team for taking such good care of our nations disabled children. My deepest respect to all the Ladies who take care of our children which such empathy, love and ALTRUISM!
You are not alone!
We are ONE from now on!Type your paragraph here.


Kamo Arakelyan added 90 photos to the album:

5 Հունիս, 2018

ՄԵԾ ՀԱՅ ԵՎ ԵՐԳՉՈՒՀԻ ՏԻԿԻՆ ՄԱՐԻԻ ՀԵՏ in ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ.
Այսօր ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՈՒՄ տոնական եռուզեռ էր: Հյուրընկալեցինք մի հրաշալի մարդու, բարերարի, արվեստագետի՝ Լյուքսեմբուրգից եկած սփյուռքահայ երգչուհի, տիկին Մարիին: Նրան ուղեկցում էր ազնվագույն մարդ և դարձյալ երգիչ-արվեստագետ Արթուր Սարգսյանը: Չորս հայ զավակների մայր տիկին Մարին արցունքները աչքերին շրջում և ծանոթանում էր հիմնադրամի կողմից ստեղծված ,,Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների ցերեկային խնամքի և զարգացման կենտրոնի,, աշխատանքներին, կաբինետներին, զրուցում երեխաների հետ, բոլորին համբյուրում: Իհարկե մտահոգվում նաև կենտրոնի խնդիրներով:
Տիկին Մարին և Արթուրը այլևս դարձան մեր սիրելի մանուկների և ողջ աշխատակազմի ջերմ բարեկամները: Ապա մեզ հրավիրեցին երեկոյան իրենց անզուգական համերգին: Տպավորությունները բառերով չեմ կարող ամբողջությամբ ասել: Տիկին Մարիի պես հայրենասեր, ազգասեր հայերի անունները ոսկե տառերով պիտի գրվեն հայոց պատմության մեջ: Աստված պահապան Ձեր ընտանիքին սիրելի տիկին Մարի: Մենք Ձեզ շատ են սիրում:

ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

B E N E F A C T I O N - P H I L A N T H R O P Y