ՍՏՈՊ
Մենք որպես մի երկիր, որպես մի մշակույթ

Ունենք մի երազանք խաղաղ ապրենք մեր երկրում,
Մեր երեխաների աչքերում տեսնել

Աստծո լույսը շողացող:
Մենք առաջինն էինք, որ որպես ազգ հավատացինք։


Բայց խավարը հետապնդում է մեզ
Մեր արյունը հոսում է գետերով
Եվ աշխարհը նորից լքեց մեզ

Թշնամու ճիրաններում թողնելով։
Ու մենք ընկանք, մենք ընկանք, մենք ընկանք

Բայց երբեք չենք հանձնվելու։


ՍՏՈՊ,

Բավական է գողանաք մեր հողերը։
ՍՏՈՊ,

Բավական է գողանաք մեր կյանքերը (2x)


Մենք Հայաստանի զավակներն ենք
Եվ ունենք մի երազանք,
Խաղաղ ապրել մեր երկրում
Տեսնել մեր զինվորների աչքերում

Աստծո լույսը շողացող։
Մենք առաջինն էինք որ հավատացինք

Նրա թագավորությանը։


Բայց խավարը հետապնդում է մեզ
Եվ ամբողջ աշխարհը գորշ գայլեր դարձավ:

Դուք բոլորդ լսում էիք մեր մայրերի ողբը

Եվ դուք թողեցիք նրանց խավարում։
Ու մենք ընկանք, մենք ընկանք, մենք ընկանք

Բայց երբեք չենք հանձնվելու։


ՍՏՈՊ,

Բավական է գողանաք մեր հողերը։
ՍՏՈՊ,

Բավական է գողանաք մեր կյանքերը (2x)


Translation English to Armenian by
Narine Melkonyan

STOP - LYRICS

BY MARIE VAN MARCKE - ISKENDERIAN

AFTER APRIL 24th 2015 & THE MAGIC ARMENIANS NGOCopyright © 2013 - 2024
From Luxembourg to Armenia with love!
After April 24th 2015, Magic Armenians! Your choice to move on... is an altruistic movement for Armenia that gave birth to
THE MAGIC ARMENIANS NGO   ԴԸ ՄԱՋԻՔ ԱՐՄԵՆԻԱՆԶ   Հասարակական բարեգործական կազմակերպություն
Mother/Founder & President Dr. Marie Dalia Van Marcke - Iskenderian Alex. Artist Name Marie Van Marcke.
All rights reserved.

STOP!

We as a country as a culture

We only have one dream

To live peacefully on our Highlands

See in the eyes of our children

The light of Christ shining

We were first to believe as a nation


But the night chases us

And our blood runs in the rivers

And the world has again left us

In the hands of evil

And we fall, we fall, we fall

But we will never surrender


Stop there

Stop stealing our land

Stop there

Stop stealing our breath 2x


We are the children of Armenia

We only have one dream

To live peacefully on our Highlands

See in the eyes of our soldiers

The light of Christ shining

We were first to believe in his Kingdom


But the night chases us

And the wolves have all turned grey

You all heard our mothers’ cries

And you left them in the dark

And we fall, we fall, we fall

But we will never surrender


Stop there

Stop stealing our land

Stop there

Stop stealing our breath 2x